I Region Midtjylland vil vi bidrage til at indfri FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det forpligter at være sundhedsvæsen og en stor organisation med drift og stort forbrug. Derfor arbejder vi strategisk med bæredygtighed og i partnerskab med andre. Både i og udenfor vores egen organisation. 

Her kan du se mere om regionens arbejde med bæredygtighed inkl. en række eksempler.

"Grønne agenter" sikrer bæredygtig omstilling

   
Fra i dag har Region Midtjylland fuldt hold med bæredygtighedskonsulenter i hele organisation. De er ansat på hospitaler og i andre centrale funktioner i regionen for at drive projekter, der gør regionens drift mere bæredygtig og klimavenlig.