Herning Vand, hvor forsøget med at rense spildevand for medicinrester foregår. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

De medicinrester, vi fx udskiller ved toiletbesøg, forurener spildevandet. 96 procent af medicinresterne stammer fra private hjem og resten fra hospitalerne. I et samfundsperspektiv batter rensning af hospitalernes spildevand lokalt ved hospitalerne altså kun lidt, og det er samtidig relativt dyrt. 

Derfor samarbejder Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup med bl.a. Herning Vand, Hillerød Spildevand, Krüger, DTU og Teknologisk Institut om et banebrydende renseprojekt hos Herning Vand. Her overvåger miljøtekniker Michael Madsen og måletekniker Ole Valbjørn Christensen anlægget, der bruger en teknologi, som modsat andre metoder kan nedbryde lægemidler alene ved hjælp af naturens biologiske processer.

Metoden er både økonomisk og miljømæssig bæredygtig. Forventningen er at teknologien kan fjerne medicinrester for 84 øre/m3. Dermed kan lægemidler fjernes fra spildevandet for under 50 kr. årligt per husstand, og vil fjerne langt større mængder end ved hospitalet. 

Forsøgsprojektet afsluttes i 2020.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Se strategien

Her kan du læse Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030. Strategien er godkendt af Regionsrådet i januar 2021.

Download en printvenlig version af bæredygtighedsstrategien (PDF).

Dette er et link til en PDF med Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed