E-læringskurser vinder frem. Her er en fysioterapeut på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i gang. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Fysioterapeut Anne Christensen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg er i gang med Region Midtjyllands kursus i informationssikkerhed. Det er et obligatorisk forløb for alle ca. 30.000 ansatte i regionen, og det foregår digitalt som e-læring ved medarbejdernes vanlige arbejdsstation. E-læring er et område i vækst. Med udgangen af 2015 var der ca. 59 aktive e-læringsforløb i regionen. Med udgangen af 2019 var tallet 128.

I 2018 var der 103.384 logins på Region Midtjyllands e-læringskurser, der tæller alt fra brand- og genoplivningskurser over hygiejne til sikre fødsler og psykiatriloven. Det er en stigning i logins på 20.000 på to år. 

E-læring har fokus på budskaber. Det betyder, at et dagskursus ofte kan omsættes til en times læring. Det sparer ressourcer – ikke kun ift. undervisningstid, men fx også til transport og CO2-forbrug på kørsel. 

E-læringskurser sparer tid og transport - og gør viden lettere tilgængelig. Foto: Agata Lenczewska-Madsen