Der holdes øje med energiforbruget i teknikrummet på Pilebakken. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Ejendomsservicetekniker Peter Trap Jakobsen på daglig runde til kedlerne i fyrrummet på det socialpsykiatriske bosted Pilebakken i Them syd for Silkeborg. 

I sommeren 2019 fik han som nyansat på stedet en henvendelse fra Region Midtjyllands bygningskontor Byggeri og Ejendomme. Varmeforbruget, men også el- og vandforbruget, var over nogle måneder steget unormalt meget ift. andre år, lød beskeden. Peter Trap Jakobsen begyndte sit pedel-detektivarbejde i samarbejde med en VVS’er. Det viste sig, at varmestyringen ikke var på sommerfunktion, så der var brugt unødig meget varme i bygningerne. Herudover var der kommet flere beboere og mere personale, som selvfølgelig kostede ekstra el og vand. 

Men den løbske varme gav en ekstraregning for økonomi og klima. Byggeri og Ejendomme bruger programmet EnergyKey, når det med mellemrum tjekker forbruget på de sociale institutioner. Hospitalerne bruger også EnergyKey og andre digitale hjælpemidler til at sikre overvågning og god energiudnyttelse. 

Der holdes øje med energiforbruget i teknikrummet på Pilebakken. Foto: Agata Lenczewska-Madsen