Ernæringsassistent Anette Nielsen-Toftelund arbejder med brødskorper og meget andet "affald" for at mindske affaldsmængden i hospitalets køkken. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Køkkenet på Regionshospitalet Randers har flere bæredygtighedstiltag, og mindre madspild er et af dem. I kantinen er der skruet op for fx kål, linser og bønner, så kødforbruget er halveret. Råvarerne er så vidt muligt lokale og efter årstiden, og så har køkkenet uddannet to madspildskonsulenter. 

Ernæringsassistent Anette Nielsen-Toftelund er en af dem. Hun er nu klædt på til at mindske madspil, og det tager hun hånd om i hospitalets køkken. Hun har bl.a. været med til at lave en guide til at få brugt ”madaffaldet”, og inspirerer kollegerne til at bruge mest muligt af alt i produktionen – også brødsskorper, gulerodsskræller, hvidkålsstokke og de yderste blade på spidskålen.

Gulerodsskræller kan bruges til mange ting, så det ikke skal smides ud. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

I nogle uger om året kører køkkenet særlige madspildskampagner, hvor der går sport i at tænke kreativt og få noget ud af det hele. Målet er, at det bliver vane og hverdag at få brugt alt, så madaffaldet er reduceret til knogler fra de hele dyr og andet, der vitterligt ikke kan bruges. Håbet er, at madspild fra produktionen kan reduceres til nogle få kilo om dagen, selv om der dagligt produceres mad svarende til et døgns indtag for 750 personer.