Der skal være mindre affald - 30 procent almindeligt affald og 25 procent risikoaffald. Det mål har Kirurgi på Regionshospitalet Viborg. For at få projektet igang på afdelingens klinikker og tre sengeafsnit har afdelingen søgt og fået penge fra regionens pulje for udvikling af bæredygtige hospitaler. 

Kirurgis projekt indebærer bl.a. en indsats for generelt at ændre adfærd ved at forbruge mindre og få sorteret langt mere affald end i dag. For at følge fremdriften vejes alle blå sække (dagrenovation) og risikoaffald fra sengeafsnittene. 

Specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Bøgedal fra Kirurgi på Regionshospitalet Viborg i gang med at veje affald i afdelingen. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Bøgedal og kollegerne har flere ideer til, hvordan risikoaffald kan reduceres. Fx at opkastposer kan tømmes i udslagskummen som et bækken, så posen bagefter kan ryge i dagrenovation. Risikoaffald skal nemlig køres til Falster for at blive afbrændt til en høj pris, der er ca. syv gange så høj som dagrenovation. 

Tidligere blev opkastposer med indhold smidt i klinisk risikoaffald. Nu hældes indhold ud og posen kommer i almindelig dagrenovation. Det sparer penge og mindsker mængden af risikoaffald, der skal transporteres langt. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Se de første resultater: Kirurgi skærer en tredjedel af affaldet væk