cirkulaeroekonomi_160x150 px.png

Vi bruger rigtig mange af jordens ressourcer til produktion af de mange tusinde produkter, der dagligt bruges på regionens mange adresser, særligt på vores hospitaler. Det er helt nødvendigt, at vi tænker og handler cirkulært.

Vi skal købe smartere ind og stille krav, så vi sikrer, at produkter ikke indeholder farlige stoffer, at de kan repareres, holde længere og efter endt brug kan indgå i produktionen af nye produkter. Samtidig skal vi minimere affald, sortere og genbruge så meget som muligt.

Eksempler fra regionen

Herunder er samlet nogle eksempler på arbejdet med cirkulær økonomi i regionen.