Regionen har i de senere år systematisk og målrettet sat ind med energiforbedringer i Region Midtjyllands bygninger. Vi vil fortsætte med at optimere, og vi vil bl.a. have fokus på de digitale muligheder, øget brug af vedvarende energi og på at begrænse vores udledning af skadelige stoffer. 

Det skal også blive naturligt for os at tænke på energiforbrug, når vi køber produkter. Samtidig skal vi i endnu højere grad udnytte værdien af energi, alle former for vand, varme og kulde, som traditionelt har været et biprodukt eller affald. 

Eksempler fra regionen

Herunder er samlet nogle eksempler på arbejdet med cirkulær økonomi i regionen.