Udkastet til Region Midtjyllands Strategi for Bæredygtighed 2020-2030 har været i høring i regionens forskellige HovedMEDudvalg. 

Strategien har bl.a. til hensigt at opstille målsætninger for regionens klimaaftryk inden for forskellige områder.

Strategien vil forventeligt blive forelagt regionsrådet til godkendelse på dets møde i november 2020.