Region Midtjylland er en organisation med flere end 30.000 ansatte, et stort ressourceforbrug og dermed et stort CO2-aftryk. Regionens "Strategi for bæredygtighed 2030" sætter konkrete mål for, hvordan CO2-aftrykket fra koncernens drift skal reduceres. Det gælder alle dele af koncernen som hospitaler, institutioner, regionshuse mv.  

I kølvandet på strategien skal regionsrådet vedtage toårige handleplaner, som lokalt skal implementeres i organisationen. Det er planen, at der skal kigges på strategiens målsætning igen i 2025 for at se, om der er behov for at revidere nogle af målene. 

Som regionsrådsformand Anders Kühnau og regionsdirektør Pernille Blach Hansen skriver i strategiens forord: Vi er ikke vant til at sætte høje mål uden at kende løsningerne og uden at vide, om vi kan nå målene. I Region Midtjylland vælger vi hermed at være dristige og have modet til at sætte barren højt for bæredygtig omstilling. 

Her kan du læse Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030. Strategien er godkendt af Regionsrådet i januar 2021.

Download en printvenlig version af bæredygtighedsstrategien (PDF).

Dette er et link til en PDF med Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed