Region Midtjyllands forbrug og affald belaster klimaet. Derfor stiller vi krav til og samarbejder med vores leverandører om at tænke og handle bæredygtigt. Vi vil reducere forbruget og klimaaftrykket fra de produkter, vi bruger. Vi vil skabe mindre affald og øge genanvendelsen af ressourcer.

RM_baeredygtighedssymboler_CØ.png

Målsætninger

  • 30 procent reduceret ressourceforbrug i 2030 i indkøb og drift (målt i CO2-aftryk som følge af reduceret ressourceforbrug fra varer og tjenesteydelser).
  • 30 procent reduktion i affald i 2030 (målt i ton affald).
  • 70 procent genanvendelse for affald i 2030.

Indsatsområder

Regionsrådet godkendte Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed den 27. januar 2021. Den første toårige handleplan fokuserer især på indsatser inden for cirkulær økonomi, hvor følgende indsatsområder prioriteres:

  • Mindre forbrug og mindre spild.
  • Minimere affald ved at stille krav til genanvendelighed og emballage.
  • Sortere affald korrekt for at genanvende mere.
  • Krav om bæredygtighed ved udbud af byggeopgaver og ved drift og vedligehold af regionens bygninger.
  • Undgå skadelige kemikalier og materialer.
  • Mere bæredygtige køkkener.