Vedvarende energi, ansvarligt forbrug og vandhåndtering. Det er fokusområder for Region Midtjylland på energiområdet. I 2030 vil vi udelukkende bruge vedvarende energi til driften af vores hospitaler, institutioner mm. og under-støtte omstillingen til et samfund, som ikke bruger fossile brændsler. Vi vil fortsat have fokus på effektiv og bæredygtig drift af vores bygninger.

RM_baeredygtighedssymboler_EVV.png

Målsætninger

 • 100 procent vedvarende energi i 2030.
 • Gennemførelse af energibesparende projekter frem mod 2030, der samlet medfører en energibesparelse på 48 GWh svarende til 20 procent af el- og varmeforbruget.
 • Reduktion af vandforbruget på 105.000 m3 frem mod 2030 svarende til 20 procent af forbruget.

Indsatsområder

Regionsrådet godkendte Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed den 27. januar 2021. Følgende indsatsområder prioriteres inden for el, vand og varme:

 • Reducere det samlede energiforbrug for hele Region Midtjylland som koncern.
 • Øge andelen af vedvarende energi i regionens energiforbrug.
 • Styrke og professionalisere energiledelse, -optimering og -renovering.
 • Optimere anvendelse af køle- og overskudsvarme.
 • Strøm fra vedvarende energikilder. Investere i og understøtte omstilling til vedvarende energi (både i egenproduktion og i forsyningssektoren samt overvejelser om indkøb af grøn strøm).
 • Intensivere indsatsen for at begrænse udledning af miljøskadelige stoffer.
 • Sikre neutralisering af de miljøskadelige stoffer vi udleder.
 • Sikre rent drikkevand.
 • Udvikle og implementere en løsning for fjernelse af lægemidler og multiresistente bakterier fra spildevand inden 2030.

Cases fra regionen

Herunder er samlet eksempler på arbejdet med el, vand og varme i regionen. 

Se strategien

Her kan du læse Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030. Strategien er godkendt af Regionsrådet i januar 2021.

Download en printvenlig version af bæredygtighedsstrategien (PDF).

Dette er et link til en PDF med Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed