Logistik og transport binder Region Midtjylland sammen. Ny teknologi og adfærdsændringer skal sikre den grønne omstilling. Vi vil reducere klimaaftrykket fra transport af varer, patienter og medarbejdere ved at minimere antallet af kørte km og omstille til grønne drivmidler som biogas, biodiesel, brint og el.

RM_baeredygtighedssymboler_LTM.png

Målsætninger

 • 30 procent reduktion af tjenesterejser senest i 2030 (målt i km).
 • Fra 2025 vil alle nye udbud/indkøb af personbiler og varevogne (intern transport og dele af patientbefordringen) prioritere 100 procent grønne drivmidler.
 • 100 procent grønne drivmidler i sygetransporten i 2030.
 • CO2-neutral busdrift i den kollektive trafik senest i 2030.

Indsatsområder

Regionsrådet godkendte Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed den 27. januar 2021. Følgende indsatsområder prioriteres inden for logistik, transport og mobilitet:

 • Optimere logistik for at maksimere udnyttelsesgraden af transport-tilbuddene og undgå kørsel med tomme biler og busser.
 • Optimere regionens logistik med udgangspunkt i nyt regionalt fælleslager.
 • Omstille regionens vognpark til mindre klimabelastende drivmidler.
 • Reducere brændstofforbruget for regionens egne (leasede) køretøjer.
 • Reducere medarbejdernes tjenesterejser ved øget samkørsel og øget brug af digitale løsninger.
 • Samarbejde med regionens kommuner og Midttrafik om en strategi for grøn omstilling af den kollektive trafik.
 • Inkludere krav til bæredygtig transport/logistik i udbud og indkøb, også inden for områder med indirekte transport som fx råstof-området.