Her kan du finde en samlet liste over alle e-læringskurser produceret af Center for E-læring, Region Midt.

Kurserne er grupperet i følgende emner:

  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Kliniske kurser  
  • Psykiatri og social 
  • Patientrettede kurser 
  • Øvrige kurser 

Du kan få mere info om kurserne ved at klikke på dem.

Revideret 19-03-2020