• Udvikling af e-læringskurser og digitale undervisningsmaterialer
  • Rådgivning i udvikling af uddannelsesplaner med kombination af eksisterende kurser og e-læringsmaterialer
  • Konsulentbistand til tilrettelæggelse af uddannelser med digitalt indhold
  • Vejledning ved køb af e-læringskurser produceret uden for Region Midtjylland
  • Programmeringsopgaver relateret til e-læring og andre læringsmaterialer
  • Animation til patientvejledninger
  • Rådgivning om og afholdelse af webinarer

 

For nærmere information kontakt:

Center for E-læring

Mob. 23357959

E-mail: ce.rm@rm.dk

Kontaktinfo: Koncern HR, Center for E-læring, tlf: +4523357959, mail: ce.rm.dk