Her er et samlet oversigt over alle vores e-læringskurser, som vi har produceret i Center for E-læring, Region Midtjylland.

kurser-grafik.png

Køb af e-læringskurser


Hvis du/I er interesserede i et kursus til jeres virksomhed eller organisation tilbyder vi forskellige pakkeløsninger.

Skal du tage et kursus?


Denne side er kun en oversigt over vores e-læringskurser med prøveadgang uden registrering. Hvis du er tilmeldt et kursus, skal du logge på Plan2learn.

pynt-til-kurser.png

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Brandskolen

Fødevarehygiejne

Gør det let - forflyt med hjælpemidler

Håndhygiejne

Køreteori

Kontorergonomi

Informationssikkerhed - Fysisk sikkerhed

Informationssikkerhed

Kliniske kurser

"Jamen jeg troede..." - Tværfaglig kommunikation på fødegangen

Avanceret genoplivning - børn

Avanceret genoplivning - niveau 3

Basal genoplivning - børn

Basal genoplivning - niveau 1

Basal genoplivning - niveau 2

Dysfagi - problemer med at synke, spise og drikke

EKG optagelser

Ernæringsscreening - børn

Genoplivning - LUCAS

Hornhindedonation

Intensiv delirium

Klinisk meningsfuld kodning

Kommunikation med respiratorpatienter

Lægemiddelregning

Når mad er en del af behandlingen

Overvægt og undervægt

Rationel brug af antibiotika

Rekontinens

Respirationsfysioterapi

Sepsis - tidlig opsporing (læger)

Sepsis - tidlig opsporing (sygeplejersker)

Sikre fødsler

Transfusion af blodkomponenter

Transfusionsstrategi for ordinerende læger

Psykiatri og social

Eftersamtaler - efter ophør af tvang

Klinisk interviewteknik

Konflikthåndtering og nedbringelse af tvang

Medicinhåndtering på socialområdet

Psykiatriens organisering

Psykiatriloven - Anvendelse af tvang i psykiatrien

Psykopatologi og diagnostik, B&U (Læger og psykologer)

Psykopatologi og Diagnostik, B&U (sygeplejesker)

Psykopatologi og Kommunikation

Selvmordsrisikovurdering – forebyggelse af selvmord

Sikker medicinering

Patientrettede kurser

PSA-test

Øvrige kurser

Henvis til rygestop på 30 sekunder - med VBA-metoden

Introduktion til MEDgrunduddannelsen

Optimal Symptomlindring

Patienttransport

SINE Kommunikation (HEMS)

SINE Terminal

Vi kan kontaktes på:

Tlf. 23357959 eller ce.rm@rm.dk.