Denne side samler undervisningsmateriale, der understøtter kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale under COVID-19.
Materialet kan frit downloades og anvendes lokalt.

Siderne er løbende under udvikling.

 

Seneste opdateringer

Kontakt

Spørgsmål eller forslag til supplerende materiale fremsendes til: kompetenceudvikling@rm.dk

Pas på ryggen

Vær opmærksom på arbejdsskader. Kontakt din nøgleperson, fx. forflytningsvejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller forflytningsinstruktør.

Se mere på Forflytningsportalen.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø for korte, intensive forløb i sikker personhåndtering.

Forflyt_billede.png