Vores viden om COVID-19 udvikler sig hastigt, derfor kan der opleves ændringer ift pode-teknik, pode-udstyr, pode-registrering osv. Undervisningsvideoerne er optaget i november måned 2020, og er et øjebliksbillede. Derfor er det er vigtigt at være kritisk og stille sig undrende samt finde ud af, hvad der er gældende i den aktuelle afdeling på det aktuelle tidspunkt.

Podere skal følge de lokale retningslinjer udstukket af ledelsen samt de til enhver tid udstukne direktiver fra Sundhedsstyrelsen på området.

COVID epidemiologi

Symptomer, smitterisiko og test-strategi v/ Infektionsmediciner Sanne Jespersen (18:16 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

COVID test

Test-telte, arbejdsgange, samarbejdet og fordeling af arbejdsopgaver, håndtering af af testmateriale (2 urene og 1 ren person) v/ Infektionsmediciner Sanne Jespersen (28:26 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Podning af børn

Pædagogiske principper v/ Med. stud. Kathrine Friis (27:59 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Infektionshygiejne

Generelt om hygiejne ift. COVID-19: Værnemidler og hygiejne (af- og påtagning), håndtering af værnemidler - herunder kassering af dragt, mundbind, og selve prøven v/ Hygiejnesygeplejerske Marie Louise Ladefoged (16:35 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Podning

Selve podeproceduren v/ Med. Stud. Kathrine Friis (12:46 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.