Vores viden om COVID-19 udvikler sig hastigt, derfor kan der opleves ændringer ift pode-teknik, pode-udstyr, pode-registrering osv. Undervisningsvideoerne er optaget i november måned 2020, og er et øjebliksbillede. Derfor er det er vigtigt at være kritisk og stille sig undrende samt finde ud af, hvad der er gældende i den aktuelle afdeling på det aktuelle tidspunkt.

Podere skal følge de lokale retningslinjer udstukket af ledelsen samt de til enhver tid udstukne direktiver fra Sundhedsstyrelsen på området.

COVID epidemiologi

Symptomer og test-strategi v/ Infektionsmediciner Sanne Jespersen (32:51 min)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Infektionshygiejne

Opsætning/rammer for test på afdelingen - arbejdsgange og fordeling af arbejdsopgaver.
Værnemidler og hygiejne (af- og påklædning).
Håndtering af værnemidler (kassering af mundbind osv.)
v/ Hygiejnesygeplejerske Charlotte Buch (12:27 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Podning

Podeproceduren og håndtering af testmaterialet v/ Med. Stud Kathrine Friis (11:16 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.