Køb af e-læringskurser kan ske på tre forskellige måder afhængig af jeres virksomheds eller organisations behov.

køb elæring.png

Basispakke


Her modtager I et link, og I betaler efter aftale for antal afspilninger af kurset. Antallet af afspilningerne registreres i vores LMS. Regning sendes, når det ønskede antal afspilninger er nået eller på aftalt dato.

Denne løsning er for jer, der som jeres primære fokus har en nem og hurtig adgang til kompetenceudvikling uden behov for gentagelse eller kontrol af medarbejderne.

Udvidet pakke


Her tildeles I eksterne adgang til vores LMS, Plan2learn. Kursisterne melder sig til via Plan2learn, og I kan med jeres adgang trække rapporter. Virker administration for kompleks, kan I betale CERM for administration.

Denne løsning er for jer, der har behov for at dokumentere en uddannelsesindsats og evt. følge op på kursisternes deltagelse, men som ikke har eget LMS.

Stor pakke


Her modtager I e-læringskurset i form af en scorm-pakke til afspilning i jeres eget LMS. E-læringskurset leveres med jeres logo. Herefter kan I selv oprette hold, trække rapporter og følge op på uddannelsesindsatsen. Hvis kurset opdateres, modtager I en ny scorm-pakke. Ønsker I særlige rettelser kan dette tilkøbes.

Denne løsning er for jer med eget LMS og med ønske om selv at administrere kurset. Løsningen kan bedst betale sig, hvis der er tale om en stor modtagergruppe.

Priser

 

  Basispakke Udvidet pakke Stor pakke
Adgang Via link Via Region Midtjyllands Plan2learn  Via jeres LMS
Dokumentation og brugeradministration Ingen I trækker selv rapporter I trækker selv rapporter
Eget logo Nej Nej Ja
Pris 500 kr. pr. afspilning* 1.000 kr. pr. bruger* 34.500 kr./51.750 kr./69.000 kr.**

 

* Til Basispakken og Udvidet Pakke kommer et administrationsgebyr til opsætning. 

** Prisen afhænger af antallet af ansatte hos køberen. Der skelnes mellem under 10.000/mellem 10.000 og 20.000/over 20.000.

Hvis I er interesserede i at købe


Kontakt Center for E-læring på ce.rm@rm.dk - eller hvis I har spørgsmål, så ring til Mads Storgaard Jensen på tlf. 2178 9172. Derefter laver vi en skriftlig aftale.

Vi kan kontaktes på:

Tlf. 23357959 eller ce.rm@rm.dk.