Her kan du finde en samlet liste over alle e-læringskurser produceret af Center for E-læring, Region Midt.

Kurserne er grupperet i følgende emner:

  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Kliniske kurser  
  • Psykiatri og social 
  • Patientrettede kurser 
  • Øvrige kurser 

Du kan få mere info om kurserne ved at klikke på dem.

GENERELLE VILKÅR
OG OPHAVSRET

Du kan gennemgå kurserne ved at klikke på dem.  Er du ansat i Region Midtjylland, skal du være opmærksom på at din gennemgang af kurset ikke bliver registreret.

Center for E-læring har den fulde ophavsret til kurserne. Er du interesseret i at forespørge på køb af kurser, så kig på siden Køb af e-læring.

Kontaktinfo: Koncern HR, Center for E-læring, tlf: +4523357959, mail: ce.rm.dk