Denne side samler undervisningsmateriale, der understøtter kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale under COVID-19.
Materialet kan frit downloades og anvendes lokalt.
Siderne er løbende under udvikling.

Seneste opdateringer