Historie

Kommunikationsafdelingen, på det daværende Skejby Sygehus, startede med produktion af e-læring i 2004.  E-læringsaktiviteterne fik hurtigt et sådant omfang, at der blev dannet en e-læringsenhed, som betjente Skejby sygehus med e-læringskurser. 

1. oktober 2011 blev denne enhed til Center for E-læring i Region Midtjylland (CERM) på baggrund af en beslutning fra Strategisk Sundhedsledelsesforum. 

I maj 2014 besluttede direktionen i Region Midtjylland at driften af centeret skulle overgå organisatorisk fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø.

 

Organisation

Center for E-læring hører under Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling.  Ledelsen af Center for Kompetenceudvikling består af en kontorchef og tre vicekontorchefer, hvoraf den ene fungerer som daglig leder af Center for E-læring.

Center for E-læring er lokaliseret i Regionshuset på Olof Palmes Allé 32, 8200 Aarhus N.

 

Opgaver

Udvikling og drift af e-læring

Center for E-lærings hovedopgave er udvikling og drift af e-læring til hospitaler,  psykiatri- og socialområdet og div. enheder i Region Midtjylland. 

Udviklingen af e-læring udspringer af ideer fra ansatte i Region Midtjylland, fra diverse relevante projekter eller fra strategiske og ledelsesmæssige beslutninger i Region Midtjylland.

Kurserne udvikles i tæt samarbejde med faglige eksperter og patienter. Læs mere om de faglige eksperters opgaver i forbindelse med kursusudviklingen her.

E-læring vil i videst muligt omfang blive udfærdiget, så  de kan anvendes på flest mulige enheder i Region Midtjylland.

 

Drift af Learning Management System

Centret driver ligeledes et Learning Management System (LMS), som for tiden er en del af Region Midtjyllands kursusadministrationssystem: Plan2Learn.  

LMS´et anvendes til gennemførelse af e-læringskurser og til- og afmelding af kursister på de forskellige e-læringshold.

For nuværende er der ca 33.000 aktive kursister tilmeldt e-læringskurser i Plan2Learn.

Drift og implementering af kurserne foregår i tæt samarbejde med et netværk af e-læringskoordinatorer på enhederne.

 

Netværk

Ledernetværk for e-læringscentrene i Danmark

Ledernetværket består af lederne fra regionernes e-læringsenheder. Hver e-læringsenhed arbejder målrettet med læringsteknologi og e-læring.

Netværket blev oprettet 30. juni 2015.

Formålet med netværket er:

  • at drøfte fælles udvikling af e-læring samt at finde en model til indtag af opgaver
  • at sikre forankring i Danske Regioner og andre relevante fora
  • at sikre best practice på lancering og udbredelse af e-læring, så de anvendes mest muligt
  • at dele viden om igangværende og kommende e-læringsprojekter i de enkelte regioner
  • på sigt at drøfte en fælles prisstruktur

Billede af elir.dk

Læs mere på netværkets hjemmeside (elir.dk)

 

Det tværregionale netværk til udvikling af Plan2Learn.

Alle regioner undtagen Region Sjælland, har Plan2Learn som LMS og Region Sjælland er derfor uden for netværket.

Netværket er oprettet 29. november 2015 og har til formål at:

  • koordinere ønsker og behov til Plan2learn
  • fremlægge samlet behov og ønsker til ændringer for Prooffice
  • styrke dialogen mellem regionernes HR funktioner og Prooffice om udvikling af plan2learn
  • give gensidig orientering mellem regionerne om udviklingstiltag og erfaringer med brug af Plan2learn

Netværket mødes mindst en gang om året med Prooffice med henblik på udvikling af Plan2Learn.

 

Det tværregionale samarbejde med de andre regioners e-læringsenheder

En gang om året mødes medarbejderne fra alle e-læringscentrene i Danmark på et to dages seminar. 

Formålet med seminaret er at få ny inspiration og udveksle erfaring i forbindelse med udvikling af digitale læringsprodukter.

Netværket består af repræsentanter fra de dele af regionernes organisationen, der arbejder målrettet med den pågældende regions Learning Management System (LMS).

Kontaktinfo: Koncern HR, Center for E-læring, tlf: +4523357959, mail: ce.rm.dk