Som kursusudvikler har du sikkert meget fokus på selv kurset. Hvordan afviklingen går, og hvad kursisternes umiddelbare oplevelse og læring på kurset er. Men meget kan gøres både inden kurset for at forberede dig selv og kursisterne - samt efter med henblik på vurdering og forbedring af kurset.

Om forholdet mellem kursusbeskrivelsen, kursets formål og forbindelsen til uddannelsesskemaet som redskab for udvikling af kurset.

Afklaring af behov

Om overvejelser inden kursusudvikling og brugen af præ- og posttest samt henvisning til gode redskaber til test.

Før kurset

Redskaber

Om forberedelse af evaluering af kursus og om bevidsthed om forskellige typer af evaluering og spørgsmålstyper, der understøtter, at man undersøger det ønskede i sin evaluering.

Under kurset

Typer af evaluering

Evalueringsform - digitalt eller på papir

Spørgsmålstyper

Udover de spontane evalueringer på kurset kan du som kursusudvikler eller -afholder også ønske efterfølgende at foretage en vurdering af kursets transfer. Du kan derfor med fordel indarbejde det som en del af afholdelsen af et uddannelsesforløb, at du undersøger transfer.

Efter kurset

Viden, færdigheder, holdninger

På den lange bane kan man som kursusudvikler også være interesseret i at undersøge, hvilken effekt ens kursus har i praksis. Læs om Success Case Metoden. 

Success Case Metoden