Dette afsnit handler om, hvordan du kan hjælpe din medarbejder til at optimere sit læringsudbytte af et forløb.

Før I aftaler en uddannelsesaktivitet for en medarbejder er det vigtigt, at duog din medarbejderafklarer forventninger til udbytte og fremadrettet anvendelse af det lærte.

Om processen og spørgsmål omkring afklaring af kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder.

Afklaring af behov

Om hvordan man som leder forberede implementeringen af medarbejderens kompetenceudvikling.

Før kurset

Som leder kan du i denne fase opmuntre og understøtte din medarbejder under kursusdeltagelsen ved at vise interesse og spørge ind til forløbet.

Desuden kan du hjælpe med at sikre de bedst mulige rammer for kursusdeltagelse.

Om din opgave som leder i forbindelse med opfølgning på uddannelse.

Efter kurset

Om 2 måder at følge op på medarbejderens uddannelse på.

Gennemgang af læringsskema

Spørgsmål til vurdering af udbytte