Som medarbejder er dine uddannelsesaktiviteter en del af arbejdspladsens samlede kompetenceudvikling. Planlæg dine aktiviteter nøje ud fra arbejdspladsens og dine behov for kompetenceudvikling.

Afklaring af behov er det første trin i et vellykket uddannelses- eller kursusforløb. Derfor er det vigtig allerede fra start at komme til bunds i en forståelse af kursets vigtighed.

Afklaring af behov

Jo bedre du er forberedt, jo mere målrettet kan du være under kurset, og jo mere værdi kan du og din afdeling få af din indsats.

Før kurset

Når du er velforberedt, kan du deltage aktivt, lytte, notere, spørge og diskutere. Du kan overveje, hvordan du vil omsætte det lærte i din dagligdag.

Sammen med din leder skal du sikre dig, at der følges op på, hvad du har lært, og at det afstemmes med de læringsmål, I opstillede inden uddannelsesforløbet, jf. læringsskemaet.

Sørg også for at I aftaler, hvordan du kan anvende det, du har lært. 

Om vigtigheden af at evaluere udbyttet af uddannelsen

Udbytte af uddannelse

Gennemgang af læringsskema

Spørgsmål til vurdering af udbytte