29-03-2019

Informationssikkerhed – Fysisk sikkerhed

Informationssikkerhed, du ser et animeret skrivebord, pc og papir

Et nyt e-læringskursus på 15 min skal øge medarbejderes fokus og opmærksomhed på fysisk informationssikkerhed. Det kan være adgang til hospitaler og regionshuse, personoplysninger på print, følsomme og fortrolige oplysninger på mobile enheder som bærbare PC'er, mobiltelefoner og iPads/tablets.

E-læringskurset er relevant for alle medarbejdere i Region Midtjylland, men er særligt målrettet klinisk administrativt personale (personale tilknyttet de kliniske afdelingers sekretariat eller lignende i somatikken og i psykiatrien) og HR-personale (alle ansatte i alle HR-afdelinger på tværs af enheder og stabe).

Se kurset: "Informationssikkerhed – Fysisk sikkerhed"


18-03-2019

Dysfagi -
Spise, drikke og synkebesvær

 

Billede af en ældre mand der har problemer med at synke sin mad

 

Mange mennesker rammes årligt af dysfagi. En tilstand der udfordre patienten i forhold til at kunne spise, drikke og synke normalt. Konsekvenserne er ofte gentagne lungebetændelser med hyppige genindlæggelser, social isolation og deraf nedsat livskvalitet.

E-læringskurset klæder kursisten på til at kunne håndtere patienter med dysfagi i deres daglige arbejde.

Se kurset: "Dysfagi - problemer med at synke, spise og drikke"

Se pressemeddelelsen: Nyt e-læringskursus om dysfagi 


06-02-2019

Fødevarehygiejne -
lovgivning og fødevarehåndtering

Billede af servering og fødevarehygiejne på hospitalerne i Region Midt

E-læringskursus med teori og eksamen. 

Kurset henvender sig til servicepersonale, der håndterer fødevarer i deres daglige arbejde på Region Midtjyllands hospitaler.
I e-læringskurset får du viden om, hvorfor fødevarehygiejne er vigtig, og hvordan fødevarer skal håndteres i det daglige arbejde.

Se kurset: "Fødevarehygiejne - lovgivning og fødevarehåndtering"


07-12-2018

Nem og hurtig e-læring:
Gør-det-selv

Animeret skrivbords-situation, med pc, tastatur osv.

Vil du gerne producere e-læring nemt og hurtigt, så tilmeld dig dette kursus. 

Center for E-læring tilbyder et kursus til dig, der ønsker at formidle viden og læring digitalt.

Med udgangspunkt i dit eget projekt får du mulighed for selv at udvikle dit eget kursus i et af følgende værktøjer:

Test-Designer eller ActivePresenter 

Find og tilmeld dig kurset her.


10-10-2018

Gør det ondt?

Billede med en tegning af et barn der holder sin forælder i hånden

App om børns smerter.

Med app'en kan smertebehandling iværksættes hurtigere ud fra smertescoring og effekt af smertebehandling kan kontrolleres. 

Formålet med app'en:

  • At forbedre smertebehandling hos børn
  • At gøre det lettere for børn at sætte ord på smerte
  • At give hjælp til at vurdere smerte vha. forskellige måleredskaber udvalgt efter alder
  • At følge smerteudvikling og -lindring
  •  
  • At give ikke-farmaceutiske tips til smertelindring hos børn

 

Se app'en "Gør det ondt?" i App Store og Google Play

Vær opmærksom på at app'en og linket kun virker på en mobil enhed!


09-10-2018

"Patienttransport"

 Billedet er en tegning, hvor man foran Præhospitalet ser en ambulance, en taxa og en helikopter

Et e-læringskursus til Præhospitalet som tager afsæt i brugerrejsen.

For mange patienter er rejsen til og fra hospitalet en vigtig del af patientforløbet. Mange patienter har på grund af deres helbred brug for hjælp til transporten, og Præhospitalet har en række forskellige transport-tilbud. Men mange medarbejdere på hospitalerne mangler den grundlæggende viden om patienttransport, og nogen gange får patienten ikke den transport, som vedkommende har brug for og ret til. De patienter, der ikke får den rigtige patienttransport, får ofte en dårlig oplevelse af deres patientforløb.

E-læringskurset Patienttransport giver personalet på hospitalerne den grundlæggende og nødvendige viden om mulighederne for patienttransport i Region Midtjylland.

Se kurset "Patienttransport"


08-06-2018

"Introduktion til MEDgrunduddannelsen i
Region Midtjylland"

 Billede af kliniskepersonale fra casen "Baggrund"

E-læringskursus til Koncern HR Udvikling

Kursets formål er at give kursisterne til den regionale MED-uddannnelse en indledende forståelse af MED-aftalen, så de får et større udbytte af tilstedeværelsesundervisningen.

Gennem en case føres kursisterne ind i de første overvejelser om MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland som danner grundlag for erfaringsudveksling, spørgsmål og læring på regionens MEDgrunduddannelse.


08-06-2018

"Selvmordsrisikovurdering – forebyggelse af selvmord "

Silhuet af 4 personer, præsentation til kurset Selvmordsrisikovurdering

E-læringskursus til Psykiatrien.

Lær rettidigt at identificere patienter, der er i selvmordsrisiko.
Du får:

  • Kendskab til retningslinjen ”Vurdering af selvmordsrisiko” opbygning og krav
  • Viden om hvor og hvornår risikovurderingen skal benyttes
  • Overblik over de 3 trin i risikovurderingen
  • Indsigt i de vigtigste risikofaktorer og beskyttende faktorer for selvmord

Kurset henvender sig til alt sundhedsfagligt personale, der er involveret i udredningen og behandlingen af patienter ved Psykiatrien i Region Midtjylland.

Se kurset "Selvmordsrisikovurdering – forebyggelse af selvmord "


07-05-2018

"SINE Terminal"

Billede af SINE Radioterminal

E-læringskursus til Præhospitalet.

Præhospitalet og Center for E-læring har udviklet kurset som et konkret værktøj i arbejdet med at implementere SINE som det primære kommunikationsmiddel i Region Midtjylland. Formålet med kurset er, at klæde alle SINE-brugere i Region Midtjylland på til teknisk at kunne anvende en SINE radio samt have et basalt kendskab til SINE radiokommunikation. Uanset om du er ny eller erfaren SINE-bruger skal kurset gennemføres, så vi sikrer ens brug af SINE i Region Midtjylland.

Målgrupper
Alle personalegrupper i Region Midtjylland, der i deres arbejde har kontakt med SINE. Der er tale om alt præhospitalt personale samt personale på regionens hospitalsenheder, der forventes at kunne bruge SINE.

Se kurset "SINE Radioterminal"


16-03-2018

Kursus i Apps og e-læring: Gør-det-selv

Har du en idé til dit eget e-læringsprojekt? Eller vil du gerne lave en app til dig og dine kollegaer? Center for E-læring tilbyder et kursus til dig, der ønsker at formidle viden digitalt. Med udgangspunkt i dit eget projekt får du mulighed for selv at udvikle dit eget kursus eller app i et af værktøjerne ActivePresenter, Test-designer eller App-designer.

Kurset afholdes i Aarhus

10. april 2018 - Kl. 8.30 – 15.00

Læs mere om kurset, tilmeld dig eller se eksempler på projekter udviklet i de forskellige værktøj på Plan2learn:

Apps og e-læring: Gør-det-selv


 10-03-2018

Europæisk anerkendelse af RMs indsats på forflytningsområdet

Region Midtjylland, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har fået den anerkendelse at blive omtalt af det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for sin indsats med forflytningsportalen og e-læringsprogammet.

Se præsentationshæftet med prisvindere og anbefalelsesværdige bidrag:

Se PDF med "Healthy Workplaces Good Practice Awards 2016-2017"

 Region Midtjylland omtales på side 27.


 08-03-2018

Intensiv delirium - 2 nye moduler til kursuspakken


Intensiv delirium modul 3 og 4

Intensiv delirium modul 3 og 4

Modul 3, forebyggelse og Modul 4, non-farmakologisk behandling er nu klar i kursuspakken "Intensiv delirium" på Plan2Learn.

Kurset henvender sig til læger og sygeplejersker, der arbejder på intensiv.

Kursuspakken kommer i alt til at bestå af 6 moduler. De første 5 moduler indeholder faglig kvalificering af personalet i intensiv delirium og omhandler emnerne:

Modul 1: Deliriums kendetegn

Modul 2: CAM-ICU

Modul 3: Forebyggelse

Modul 4: Non-farmakologisk behandling

Modul 5: Farmakologisk behandling

Modul 6: er tiltænkt genopfriskning og vedligehold af kompetencer.

Se kurset "Intensiv delirium modul 3 og 4"


02-11-2017

Håndhygiejne - Bryd smittekæden!

Håndhygiejne - Bryd smittekæden

E-læringskursus om håndhygiejne.

Kan man egentlig tilse og passe patienter, hvis man dagen før har været i gang med at klippe roser nede i haven og har fået en væskende rift i en finger?

Det og meget andet finder du svar på i Region Midtjyllands nye e-læringskursus i håndhygiejne. Kurset rummer information om forudsætningerne for at kunne udføre korrekt håndhygiejne, hvordan og hvornår korrekt håndvask og hånddesinfektion udføres, korrekt på- og aftagning af handsker plus korrekt hygiejnisk anvendelse heraf samt principperne for korrekt håndhygiejnisk adfærd.

Kurset er målrettet og bliver obligatorisk for ca. 25.000 medarbejdere på Region Midtjyllands hospitaler. 

Se kurset: "Håndhygiejne - Bryd smittekæden"


22-09-2017

Sikker medicinering i psykiatrien

Sikker medicinering i psykiatrien

E-læringskurset ’Sikker medicinering i psykiatrien’ henvender sig til nyansatte læger (ikke speciallæger) og sygeplejersker i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland. Kurset skal være medvirkende til at kompetenceudvikle medarbejdere i psykiatrien til at understøtte den bedste kliniske beslutning.

Se kurset Sikker medicinering i psykiatrien


22-08-2017

Rekontinens

Rekontinens

E-læringskurset Rekontinens henvender sig til social- og sundhedsassistenter på sygehuse og i kommuner, der omgås borgere, der kunne have problemer med ufrivillig vandladning.


Desværre løses inkontinens ofte med udlevering af ble, hvilket næppe forbedre borgerens livskvalitet på den lange bane.

Undersøgelser viser nemlig, at 7 ud af 10 kan gøres kontinente igen og yderligere 2 ud af 10 kan hjælpes.


Urininkontinens er ofte forbundet med skyld og skam hos den, der har det, og giver anledning til uhensigtsmæssig adfærd såsom social tilbagetrækning.

Hent en informationspjece om kurset

 

Se kurset Rekontinens


11-08-2017

Intensiv delirium:
2 af 6 moduler er publiceret

Center for E-læring er i gang med at udvikle kurset ”Intensiv delirium”. Kurset kommer i alt til at bestå af 6 moduler. 

Modulerne indeholder faglig kvalificering af personalet i intensiv delirium i emnerne:

 

Modul 1: Deliriums kendetegn

Modul 2: CAM-ICU

Modul 3: Forebyggelse

Modul 4: Ikke-farmakologisk behandling

Modul 5: Farmakologisk behandling

Modul 6: Vedligehold af kompetencer

 

De første 5 moduler skal gennemføres én gang. Modul 6 benyttes til genopfriskning og vedligehold af kompetencer og kan med fordel gentages årligt.

Modulerne udrulles trinvist i løbet af 2017, og de 2 første moduler er nu klar til tilmelding i Plan2Learn.

Se kurset Intensiv delirium


16-06-2017

"Livet med og efter kræft" - en ny portal

 

Billede af forsiden på webportalen "Livet med og efter kræft"

På foranledning af Kræftafdelingen på AUH – og med deltagelse af Onkologisk Afdeling HEV, Hæmatologisk Afdeling AUH og Fysioterapi & Ergoterapiafdelingen AUH – har Center for E-læring udviklet portalen  "Livet med og efter kræft".

Hensigten er at fremme rehabilitering af kræftpatienter og deres mulighed for at få hverdagen til at fungere med de følger, sygdom eller behandling medfører – og at vende tilbage til dagligdagen og få den til at fungere med følgevirkninger efter kræft.

Hjemmesiden er samtidig et redskab til hospitalsafdelinger, der rådgiver og hjælper kræftpatienter.

Se portalen på www.livogkraeft.rm.dk


16-06-2017

Forbedringsmodellen

Forbedringsmodellen

 

E-læringskursuset er udviklet som et led i det nationale kvalitetsprogram på sundhedsområdet. Kurset skal bidrage til at opbygge kompetencer og kendskab til forbedringsmetoder og derigennem understøtte det lokale forbedringsarbejde.

I kurset introduceres Forbedringsmodellen som en metode til forbedringsarbejdet. Kurset henvender sig til alle der har brug for at få kendskab til de grundlæggende principper bag forbedringsmodellen, som afsæt for at kunne deltage i det kliniknære forbedringsarbejde.

Kurset kan f.eks. anvendes som supplement til anden form for uddannelse i forbedringsmetoder eller som en god start på et konkret forbedringsprojekt. 

Find kurset i Plan2Learn


21-05-2017

"App design og e-læring - Grundkursus"


Kurset blev afhold d. 26. september 2017 i Regionshuset Århus.

Med udgangspunkt i dit eget projekt lærer du, hvad du skal tage højde for, når du planlægger mindre e-læringsprojekter.

Målgruppen er ansatte i Region Midt, der har brug for at udvikle e-læring, som kan anvendes af patienter, brugere eller personale.

Læs mere om kurset her


21-04-2017

Informationssikkerhed

 

Kurset omkring informationssikkerhed er forankret i Region Midtjyllands Informationssikkerhedsudvalg samt i et tværregionalt RSI pejlemærke om informationssikkerhed.

Formålet med kurset er at øge viden og bevidsthed omkring informationssikkerhed til alle regionens medarbejdere indenfor områderne: Log på og af, Phishing mail, Sundhedsjournalen og Digital Post.

Se kurset Informationssikkerhed


21-04-2017

 

Det gode læringsforløb 

 

Det Gode Læringsforløb er en hjemmeside til medarbejdere, ledere og medarbejdere. Hjemmesiden har til formål at give viden og redskaber om, hvordan alle i organisationen får størst mulig nytte af kompetence-udvikling.

Hjemmesiden har været i luften siden 2016, men bliver fulgt op af en 2 temaeftermiddage i september, hvor du kan stifte bekendtskab med værkstøjskassen, tankerne bag og erfaringerne med at bruge den.

Se hjemmesiden på www.laering.rm.dk

Revideret 19-03-2020