OBS!

Det er ikke længere muligt at publicere apps til patienter fra App-designeren: Strategisk Sundhedsledelsesforum (nu Koncernledelsen) besluttede i juni 2017, at der ikke igangsættes flere projekter om patientkommunikation (udvikling/køb af apps til patientkommunikation). 

Ligeledes er publiceringen af apps lavet med app-designeren stillet i bero, mens der arbejdes på en mere enkel løsning.

Revideret 02-01-2019