Breve og kuverter indkøbes centralt, og retningslinjerne for designet er fastlagt i siderne herunder.

Man kan købe brevpapir med fortrykt logo, men man må også gerne printe et logo. Bare ikke i farver.

På regionens fælles intranet ligger en række wordskabeloner fx til breve, rapporter og referater. Der ligger også skabeloner i ESDH.

brev med Region Midtjyllands logo