Eksemplel på brevpapir med printet logotype og afsenderadresse

Format: A4 (210 x 297 mm)
Logo: MIDT_LOGO_03_sort, y-værdi = 9 mm, placeret 9 mm fra højrekant og 77,5 mm fra top

Afsender-info: Printet sort, højrestillet, placeret 9 mm fra top og højrekant
1. linje sættes med Verdana Bold 9/12 pkt.
2. linje sættes med Verdana Regular 9/12 pkt.
3. linje sættes med Verdana Italic 7,5/12 pkt.
4. -5. linje sættes med Verdana Italic 7,5/8 pkt.
Alle adresselinjer sættes med Verdana Regular 7,5/11 pkt.

Venstremargin: 20 mm
Højremargin: 65 mm

Modtager:
Sættes med Verdana Regular 10/16 pkt.

Emnelinje:
Sættes med Verdana Bold 10/14 pkt.

Brødtekst:
Sættes med Verdana Regular 10/14 pkt.

Dato, journalnummer, sagsbehandler, e-mail-adresse og sidetal:
Sættes højrestillet med Verdana Regular 7,5/14 pkt.

Bemærk at e-mailadresser på mere end 34 tegn (alt inklusive) ikke kan være på én linje.

brev med Region Midtjyllands logo