Eksempler på blanke konvolutter med adresselabels

Konvolutter bør være hvide og kun undtagelsesvis farvede og da i afdæmpede nuancer som vist i eksemplerne.
Format: C4, C5 og M65
Lables: Ved brug af lables på blanke konvolutter, skal den fulde udformning af labels dvs med afsenderadresse, logotype, trykt i farver anvendes.

Labels placeres så de holder bagkant med logotype og højdemæssigt ca. midt på formatet

C4
kuvert med Region Midtjyllands logo

C5
kuvert med Region Midtjyllands logo

M6 5
kuvert med Region Midtjyllands logo