Eksempeler på fortrykte rude-konvolutter

Format: C4, C5 og M65
Logo: MIDT_LOGO_01_pantone (P208, P7531 og P7533), y-værdi = 9 mm, placeret 20 mm fra venstrekant (M65 og A5) eller 9 mm fra højrekant (C4) og med 20 mm fra bunden af format til bunden af „m“ i logotype)
Fortrykte postsymboler (fx PP) kan med fordel trykkes i midtrød

Afsender-info: Farve midtkoks Venstrestillet, placeret 11 mm fra top og 20 mm fra venstrekant
1. linje sættes med midtsans Bold 9/12 pkt.
2. linje sættes med midtsans Regular 9/12 pkt.
3. linje sættes med midtsans Italic 7,5/12 pkt.
4.-5. linje sættes med midtsans Italic 7,5/8 pkt.
Første adresselinje sættes med midtsans Regular 7,5/12 pkt.
Efterfølgende adresselinjer sættes med midtsans Regular 7,5/8 pkt.

kuvert med Region Midtjyllands logo

Eksempler på fortrykte konvolutter med adresselabels


Format: C4, C5 og M65
Logo: MIDT_LOGO_01_pantone (P208, P7531 og P7533), y-værdi = 9 mm, placeret 20 mm fra venstrekant og 15,5 mm fra bund (eller 20 mm op til bunden af „m“ i logotype)

Fortrykte postsymboler (fx PP) kan med fordel trykkes i midtrød

Labels: Se udformningen af disse under „Labels“.
Ved brug af lables på konvolutter med fortrykt afsenderadresse bør lables blot indeholde modtageradresse.

Labelplacering: Lable på C4 og C5 placeres så den holder bagkant med logotype og højdemæssigt ca. midt på formatet. Label på M65 placeres, så den flugter med underkant af logotypen og ca. midt på formatet

Afsender-info: Farve midtkoks Venstrestillet, placeret 11 mm fra top og 20 mm fra venstrekant
1. linje sættes med midtsans Bold 9/12 pkt.
2. linje sættes med midtsans Regular 9/12 pkt.
3. linje sættes med midtsans Italic 7,5/12 pkt.
4.-5. linje sættes med midtsans Italic 7,5/8 pkt.
Første adresselinje sættes med midtsans Regular 7,5/12 pkt.
Efterfølgende adresselinjer sættes med midtsans Regular 7,5/8 pkt.

kuvert med Region Midtjyllands logo