Ved design af andre sites og programmer end dem du finder beskrivelse af på de andre sider om digitalt design, skal du følge de retningslinjer som er beskrevet her på siden.

Hvis målgruppen er intern, skal designet lægge sig op ad designet for regionens intranet.

Hvis målgruppen er ekstern, skal designet lægge sig op ad designet for regionens internet/hjemmeside.

Hvis der er tekniske eller andre grunde til at de nye site/program ikke kan lægge sig op ad regionens intra-/internet, så skal du spørge designgruppen til råds. Skriv til birte.randeris@stab.rm.dk.