Retningslinjerne for e-mail er, at baggrunden skal være hvid uden ekstra grafik (se undtagelser nedenfor). Dvs. du må fx ikke bruge Outlooks mulighed for brevpapir.

Skriften skal være i Verdana og i sort, midtkoks eller midtmørk.

Under logoet må du gerne skrive henvisning til en hjemmeside. Det kan fx være din afdelings hjemmeside, Region Midtjyllands hjemmeside eller en side med relevante projekter. Fx www.patient.rm.dk eller med en kort forklarende tekst: Kursuskatalog: www.rm.plan2learn.dk. Typografien skal være den samme som adressen.

Du er også velkommen til at skrive henvisning til afdelingens Facebook-side, LinkedIn eller Twitter. 

Ekstra grafik i signatur

Du må gerne indsætte ikoner for sociale medier i din signatur. Ikonerne skal bruges i størrelse, farve og placering som i vejledningen du finder på serviceportalen (Region Midtjyllands intranet).

Ikonerne må ikke linke til din private profil, men i stedet til regionens/hospitalets/afdelingens profil.

Ansatte på Aarhus Universitetshospital må også indsætte universitetshospitalets logo.

E-mail med signatur

På regionens intranet ligger vejledning og skabelon til at lave signatur i regionens farver og med regionens skrift og logo.

Hvis du ikke har adgang til intranettet kan du kontakte Birte Randeris, birte.randeris@stab.rm.dk

eksempel på e-mail med signatur

I følge Region Midtjyllands retningslinjer for elektronisk post skal alle bruge regionens standard for signaturer.