Med undtagelse af Aarhus Universitetshospitals logo er regionens logo det eneste tilladte logo. Men der er andre måder at markere en bestemt afsender på - også inden for retningslinjerne.

Du skal altid overholde de tre grundlæggende elementer: logo, farver/skrift og tredelingsprincippet. Tredelingsprincippet bruges i publikationer og visse elektroniske produkter. Hvis du er i tvivl, så brug tredelingsprincippet eller spørg designgruppen.

På produkter, hvor du skal bruge tredelingsprincippet, kan du boltre dig i det midterste felt.

Du kan også benytte et grafisk særkende for netop jer som afsender.