Et grafisk særkende er noget som gør din afdeling/institution/enhed genkendelig. Et grafisk særkende er en beskæring, et mønster, en bestemt ”streg” eller en særlig måde at sætte jeres publikationer/hjemmeside op på.

Et grafisk særkende skal bruges på forskellige måder, fx ved at variere udsnit, størrelser og beskæringer, så det ikke kan forveksles med et logo.

Henvend dig først til din lokale kommunikationsafdeling, hvis din afdeling har et ønske om at få lavet et grafisk særkende.

Alle grafiske særkender skal godkendes af Grafisk Service og udformes af professionelle grafikere. Det kan nemlig være svært at vurdere hvad der kan fungere som grafisk særkende. Grafisk Service skal altid være med som rådgiver i processen, hvis I ønsker et grafisk særkende. 

Der må kun bruges ét grafisk særkende ad gangen.

Du kan se gode eksempler her.

Et grafisk særkende er ikke et logo

Det er altid vigtigt at huske: Det grafiske særkende erstatter ikke regionens logo, kan ikke forveksles med et logo og står ikke på logoets plads.

Der må ikke indgå tekst i et grafisk særkende. Dog kan tekst laves om til et mønster.

Hvor kan jeg bruge et grafisk særkende

Grafisk særkende må kun bruges på foldere, brochurer, nyhedsbreve, plakater, i powerpoint og i indholdsområdet på hjemmesiden (men ikke i højre spalte) og intranet.

Du må ikke bruge et grafisk særkende på brevpapir, skilte, visitkort, mailsignatur osv.

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på

Hvordan får vi et grafisk særkende