De centrale elementer i designet er skrift, farver og logo. I skriftligt materiale er tredelingsprincippet også et centralt element.

Logoet består af en logotype (midt) og et navnetræk (regionmidtjylland). Logotypen må ikke bruges uden navnetræk. Det findes i to grundversioner.

Logo – understillet – primær version

Logo – sidestillet – sekundær version