Normalt bruges regionens logo kun med "midt" og "regionmidtjylland" sammen og kun i regionens farver, i hvid eller i sort.

"midt" uden "regionmidtjylland"

I særlige tilfælde kan der dog være brug for at bruge "midt" uden "regionmidtjylland".

Det er generelt tilladt at bruge "midt" alene på tekstiler med vævet logo, som grafisk element og til mærkning af fx pc'er.

Det kræver til gengæld dispensation fra designgruppen, hvis "midt" skal stå sammen med navnet på fx en institution eller et hospital. Det kan ikke erstatte regionens logo generelt, men det kan bruges i specielle tilfælde, når afsenderen ikke kan fremgå andre steder.
Find kontaktoplysninger på designgruppen på designguidens forside i højre spalte.

Se også undtagelser i forbindelse med tredelingsprincippet.

Eksempel på dispensation

logo med logotype "midt" og Regionshospitalet Hammel NeurocenterHospitalerne har fået dispensation til at bruge en tilpasset version af logoet på sundhed.dk. Der var en meget begrænset plads til rådighed til afsenderen. Derfor står "midt" sammen med navnet på hospitalet.