Logoet kan ændres til magasiner og faste blade, men der skal gives dispensation af designgruppen i hvert enkelt tilfælde.

Andre muligheder og dispensation