Størstedelen af regionens kommunikation vil bære logotypen i den understillede version.

Region Midtjyllands understillede logotype er udarbejdet i seks foretrukne størrelser for at sikre et ensartet udtryk. Springene i størrelse indikerer samtidig, hvordan logotypen kan skaleres til mere specielle formål (forøgelse i spring af 3 mm).

Logotypens størrelse indikeres med en y-værdi, som angiver højden i millimeter på det andet bogstav – i´et – i selve logoet. Y-værdien bestemmer alle de andre elementers udformning omkring logoet. Y-værdien angiver ikke alene højden på logoet, men også de pladsforhold, der skal holdes omkring logoet ved placering.

Understillede logoer

Sidestillede logoer