For at Region Midtjyllands logotype optræder så ensartet som muligt og for at skabe nogle retningslinjer for logoets størrelse i diverse medier og på forskellige formater, anvendes en såkaldt y-værdi. Dette tal er et mål for logotypens størrelse – uagtet om navnetrækket er under- eller sidestillet – og nøglen til udformningen af de ledsagende designelementer.

Y-værdien er højden på det andet bogstav – i’et – i selve logoet målt i millimeter.

Y-værdien bestemmer alle de andre elementers udformning omkring logoet.

Y-værdien angiver ikke alene højden på logotypen, men også den plads, der skal holdes fri omkring logoet.

markering af Y-værdi og betydningen for resten af Region Midtjyllands logo

Tegningen herover viser mindstekrav til luft omkring logotypen. Den angiver også hvorfra der måles ind til logoet, ved angivelse af placering.

Mål angives fx til toppen af i'et og ikke toppen af d'et, ligeledes til grundstammen af m og ikke til seriffen.