Alle Region Midtjyllands udadvendte foldere skal udformes efter tredelingsprincippet (se under Publikationer).

Du kan hente skabeloner til A4 hæfter til Word under "Sådan gør vi" og "Word-skabeloner" på det fælles intranet og til Indesign under skabeloner.

Her er vist tredelingsprincippet anvendt på et A4-format.
Format: A4 (210 x 297 mm)
Logo: Understillet version i farve eller s/h positiv eller negativ afhængigt af layout. Y-værdi = 9 mm.

Rubrikken kan frit placeres. Størrelse og placering afgøres af forsidebillede/grafik. Udgangspunktet er Rubrik: 60/70 pkt og Underrubrik 30/36 pkt. Men det bør tilpasses layoutet.

Underrubrik kan sættes ovenover rubrik.

Ved evt. markering af de sekundære felter med streger er stregtykkelse 0,75 pkt (1/12 af y-værdien i pkt.)

Afsender-info: (Forsiden, nederst til højre)
Højrestillet, placeret 9 mm fra top af felt og højrekant

1. linje sættes med midtsans Bold 13,5/18 pkt.
2. linje sættes med midtsans Regular 13,5/18 pkt.
3. linje sættes med midtsans Italic 11,25/18 pkt.
4.-5. linje sættes med midtsans Italic 11,25/13,5 pkt.

Afsenderadresse: (Bagsiden, nederst til højre)
Højrestillet, placeret 9 mm fra top af felt og højrekant
Alle adresselinjer sættes med midtsans Regular 13,5/18 pkt.

Venstremargin: 18 mm
tredelingsprincippet på A4

tredelingsprincippet på A4