Alle Region Midtjyllands udadvendte foldere skal udformes efter tredelingsprincippet.

Her er vist tredelingsprincippet anvendt på et M65-format.
Format: M65 (105 x 210 mm.)
Logo: Understillet version i farve eller s/h positiv eller negativ afhængigt af layout. Y-værdi = 6 mm.

Rubrikken kan frit placeres og kan højre- eller venstrestilles. Dens størrelse og placering afgøres af forsidebillede/grafik. Udgangspunktet er Rubrik: 30/40 pkt og Underrubrik 15/18 pkt. Men det bør tilpasses layoutet.

Underrubrik kan sættes ovenover rubrik
Højre- eller venstrestilles sammen med rubrikken

Ved evt. markering af de sekundære felter med streger er stregtykkelse 0,5 pkt (1/12 af y-værdien i pkt.)

Afsender-info: (Forsiden, nederst til højre)
Højrestillet, placeret 6 mm fra top af felt og højrekant

1. linje sættes med midtsans Bold 9/12 pkt.
2. linje sættes med midtsans Regular 9/12 pkt.
3. linje sættes med midtsans Italic 7,5/12 pkt.
4.-5. linje sættes med midtsans Italic 7,5/8 pkt.

Afsenderadresse: (Bagsiden, nederst til højre)
Højrestillet, placeret 6 mm fra top af felt og højrekant
Alle adresselinjer sættes med midtsans Regular 7,5/11 pkt.

Venstremargin: 6 mm
tredelingsprincippet på M65

tredelingsprincippet på M65


Her er vist eksempler på hvordan tredelingsprincippet er anvendt til layout af foldere eller pjecer i M65-format.