Regionens logo skal være på forsiden af alle magasiner og personaleblade

Logoet kan ændres til magasiner og faste blade, men der skal gives dispensation af designgruppen i hvert enkelt tilfælde. Fx bruger Magasinet Midt en anden udgave af logoet og bruger ikke tredelingsprincippet.

Anbefalinger til design af magasiner og personaleblade

Tænk regionens design ind i layoutet af dit magasin. Det kan fx være ved at bruge regionens skrifttyper og farver.

Brug gerne MorganAvec til brødskrifter. Skriften skal købes: www.felicianotypefoundry.com

Pas på at logoet ikke virker som noget der er klistret på et layout.

Du er altid velkommen til at spørge designgruppen til råds og bede om hjælp til konkrete opgaver.

eksempler på forsider af magasiner fra Region Midtjylland