Alle Region Midtjyllands plakater skal udformes efter Tredelingsprincippet.

Der findes skabeloner i programmet Indesign til plakater i A2 og A3.

Her er Tredelingsprincippet anvendt på A2-format.
Format: A2 (420 x 594 mm)
Logo: Understillet version i farve eller s/h positiv eller negativ afhængigt af layout. Y-værdi = 18 mm.

Rubrikken kan frit placeres. Størrelse og placering afgøres af forsidebillede/grafik.

Underrubrik kan sættes ovenover rubrik.

Ved evt. markering af de sekundære felter med streger er stregtykkelse 1,5 pkt (1/12 af y-værdien i pkt.)

Afsender-info: (Forsiden, nederst til højre)
Højrestillet, placeret 18 mm fra top af felt og højre kant

1. linje sættes med midtsans Bold 27/36 pkt.
2. linje sættes med midtsans Regular 27/36 pkt.
3. linje sættes med midtsans Italic 22,5/36 pkt.
4.-5. linje sættes med midtsans Italic 22,5/27 pkt.

Afsenderadresse: (Bagsiden, nederst til højre)
Højrestillet, placeret 18 mm fra top af felt og højrekant.
Alle adresselinjer sættes med midtsans Regular 27/36 pkt.

eksempel på tredelingsprincippet på plakat