Alle Region Midtjyllands udadvendte foldere skal udformes efter tredelingsprincippet. Det gælder også folder og pjecer, der er enten er printet på fortrykt papir, eller 100% printet på enten hvidt eller farvet papir.

Her er vist eksempler på, hvordan tredelingsprincippet er anvendt til layout af printede foldere.

eksempler på tredelingsprincippet anvendt på foldere
Århus Universitetshospital, Skejby bruger denne type fortrykte omslag til deres patientinformation. Indhold og forsideoverskrift printes på.
Hvis du gerne vil have en lignende ordning, kan du skrive til grafiskservice@stab.rm.dk.