Det primære felt

De sekundære felter

Eksempler på de sekundære felter