Ambitionen for skiltning generelt bør være at skabe størst mulig harmoni mellem det nye logo, den eksisterende skiltning og stedets/omgivelsernes arkitektoniske udtryk. Og samtidig opnå bedst mulig læsbarhed gennem brug af lys/mørk kontrast.

Skilte

Facader

Eksempler på skilte og facader