Midtsans er Region Midtjyllands karakteristiske skrift til brug i navnetrækket og i mere profilerende sammenhænge, hvor regionens identitet og synlighed er afgørende – fx i kampagner, pjecer, plakater og på skilte.

midtsans skal ikke bruges i kontorprogrammerne, som fx mails - her bruges Verdana.  

På regionens hjemmesider bruges midtsans til overskrifter, mens brødtekst skrives med roboto.

Regionens fælles skrifttype bør være bærende element i alt materiale. Bruges der også andre skrifttyper, skal de harmonere med den fælles skrifttype.

Skriften midtsans

Midtsans kun til print eller pdf

Problemer med midtsans?

Se Verdana

Roboto på hjemmesider