- Aarhus Universitet og Region Midtjylland • CO-branding

Co-branding RM og AU - visuelidentitet.au.rm.dk

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har et tæt samarbejde om forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling på sundhedsområdet.

Her beskrives designretningslinjer for co-branding mellem Aarhus Universitet og Region Midt. Co-branding er hvor to eller flere brands vælger at gå sammen med henblik på at opnå større og gensidig, positiv opmærksomhed.

Retningslinjerne skal følges for at sikre et ensartet udtryk, der ligger indenfor rammerne af Region Midt og Aarhus Universitets overordnede designguides.

Retningslinjerne gælder for fælles kommunikation som skal understøtte og profilere samarbejdet og er målrettet ansatte, der er dobbeltansatte ved Aarhus Universitet / Aarhus Universitetshospital (AUH) / Region Midtjylland (RM), og kan derfor have brug for at kunne markere begge ansættelsesforhold i deres kommunikation.