Direktionen udgør den øverste administrative ledelse og består af en regionsdirektør og to koncerndirektører. Alle tre direktører er "sundhedsdirektører" og har derfor sundhedsrelaterede opgaver/ansvar.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen

  Pernille Blach Hansen
  (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Pernille Blach Hansen har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern. Desuden har direktøren ansvaret for kommunesamarbejdet og primær sundhed, dvs. samarbejdet med praktiserende læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer m.fl.

Sidst har regionsdirektøren også politisk udvalgsbetjening af Udvalg for nære sundhedstilbud.

Tlf. 7841 0020 / 4026 8056
Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk

Sekretær for Pernille Blach Hansen:
Ulla Pedersen, tlf. 7841 0021
Ulla.pedersen@stab.rm.dk

Koncerndirektør Anders Kjærulff


  

  (Tryk for hente billedet i høj opløsning)

Anders Kjærulff har – ligeledes inden for velfærdsydelser – ansvaret for psykiatri og social og præhospitalsområdet. Koncerndirektøren har også et overordnet ansvar for Regional Udvikling. Dvs. arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, samt opgaver der vedrører kollektiv trafik, landdistrikter, uddannelse, kompetenceudvikling, kultur, sundhedsinnovation, klima, råstoffer, bæredygtighed, grøn omstilling, jordforurening og internationale forhold.

Sidst har koncerndirektøren politisk udvalgsbetjening af Psykiatri- & Socialudvalget, Udvalg for regional udvikling og Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Tlf. 7841 0050 / 2016 7347
ANDKJU@rm.dk

Sekretær for Anders Kjærulff:
Bente Fischer, tlf. 7841 0051
Bente.Fischer@stab.rm.dk

 

Ansvaret for en række tværgående opgaver i form af sekretariat, økonomi, It, HR og kommunikation er delt mellem direktørerne.

Koncerndirektør 

Stillingen er vakant

Koncerndirektøren har – inden for velfærdsydelser – ansvaret for regionens somatiske hospitaler og ansvaret for den overordnede hospitalsplanlægning. Koncerndirektøren har desuden ansvaret for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet. Endelig har direktøren ansvaret for Forskning og Udvikling inden for sundhedsområdet.


Sidst har koncerndirektøren politisk udvalgsbetjening af Hospitalsudvalget.

Sekretær:
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.Paag@stab.rm.dk